Reparasjon

PROFESJONELL UTFØRELSE

Reparasjon

Profesjonell utførelse

Vi utfører reparasjoner på produkter til anleggsmaskiner. Primært reparer/renoverer vi skuffer og HK fester, men vi kan også reparere annet utstyr. Vi kan fikse bommer, stikker, lenker, klyper, pigghammer etc. Vi har godt linjeboringsutstyr og produserer selv herdede foringer. Som en liten kuriositet kan vi nevne at vi har produsert det meste av foringer som Brøyt brukte i sine gravemaskiner og mange tusen foringer som sitter i Kverneland ploger. Dersom vi har det for travelt, benytter vi oss av Klepp Mek godkjente lokale verksteder til å hjelpe oss.

Kontakt for Reparasjoner

Magnor Oma Jr.
Produksjonsjef

Telefon: +47 517 88 766
Mobil: +47 469 20 608

Epost: magnor@kleppmek.no

Ola Jone Norheim
Avdelingsleder Maskinering

Telefon: +47 517 88 760
Mobil: +47 959 46 331

Epost: oj@kleppmek.no

Klepp Mek AS
Postadresse: Postboks 140, 4358 Klepp
Besøksadresse: Rognevegen 8, 4352 KLEPPE.
Sentralbord / Switchboard tlf: +47 51 78 87 50
Epost: post@kleppmek.no
Klepp Mek AS
Postadresse: Postboks 140, 4358 Klepp
Besøksadresse: Rognevegen 8, 4352 KLEPPE.
Sentralbord / Switchboard tlf: +47 51 78 87 50
Epost: post@kleppmek.no
Made in Norway