Vendbare Hurtigkoblinger

Kompromissløs kvalitet for en sikker og effektiv hverdag

Kontakt forhandlerProdukter

Vendbare hurtigkoblinger

KOMPROMISSLØSKVALITET FOR EN SIKKER OG EFFEKTIV HVERDAG

Hurtigkoblingen er den viktige overgangen mellom maskin og utstyr, da er det kompromissløs kvalitet og design som sikrerdrift. Vi leverer hurtigkoblinger tilpasset maskiner fra 3 til 130 tonn.

Design og materialvalg gjør at konstruksjonen tåler de heftige kreftene som er i sving i tillegg til slitasje.For å bevare mest mulig brytekrefter, samt balansere åpning/lukking i skuffen, er festene optimalisert til hver maskinmodell.

Hurtigfestene våre er slarkfrie! Kraftige kroker som gir en bred anleggsflate på akslingen sammen med kiler som kjøres på maskinens arbeidstrykk sikrer dette.

Produkter

Vendbare Hurtigkoblinger

VarenummerMaskinvekt (t)Ca. vekt (kg)Bruksanvisning
KM403-745-52
PDF
KM507-1180-110
PDF
KM6011-18175-200
PDF
KM7018-32280-350
PDF
KM8030-40550-650
PDF
KM9029-55580-810
PDF
Vendbare hurtigkoblinger leveres med sikkerhetskrok og fjær*.
*KM40 leveres uten fjær.

Advarsel

Vipping

Skuffe på

Skuffe av

Ha alltid skuffe påkoblet før du løfter eller vipper maskinen.

Aldri løft eller vipp maskinen med vekten på hurtigkoblingen.

Spørsmål med svar

Hvorfor løser ikke koblingen ut?

Det kan være flere mulige årsaker til at koblingen ikke løser ut. Det kan være problemer enten mekanisk, hydraulisk eller elektrisk.

Mekaniske årsaker:

1. Koblingen er ikke i daglig bruk og innmaten er fastsatt.

Løsning:

Dette kan unngås ved å koble fra skuffen/redskapet daglig. Hver gang det kjøres trykk i det hydrauliske systemet, biter koblingen seg mer og mer fast i grinden.

2. Koblingen mangler tilstrekkelig smøring under kilene.

Løsning:

Dette kan unngås ved å smøre kileflatene hver dag via smørenippelene.

Elektriske årsaker:

1. Strøm til ventil

Løsning:

Kontroller at spenningen samsvarer med batterispenningen 24 Volt (12 Volt).

2. Ingen strøm

Løsning:

Dersom koblingen ikke får strøm er det sannsynligvis brudd på elektrisk kabel eller løse elektriske koblinger i førerhus.

3. Det er strøm, men kobling løser fremdeles ikke ut

Løsning:

Det kan være at koblingen er under batteri spenning. Sannsynligvis et nært brudd på elektrisk kabel eller løse elektriske koblinger i førerhus.

4. Har full spenning i kabel , men ventilen fungerer ikke

Løsning:

Dårlig kontakt mellom spole og kontakt på kabel.

5. Har full spenning til spole, men ventil virker ikke

Løsning:

Elektrisk spole er ødelagt og må byttes ut med ny spole.

Hydrauliske årsaker:

1. Det elektriske er ok, ventilen skifter

Løsning:

1) Monter manometer på A og B løpet fra ventilen og les av trykket. Trykket skal være likt som i skuffesylinder. Hvis lavere sjekk filterventil.

2) Fullt trykk som på maskinen. Når ventilen betjenes av - på følger trykket med/skifter mellom A og B. Er ventilen ok.

2. Ventilen virker ikke

Løsning:

Bytt ventil

3. Ventilen er ok

Løsning:

Kontroll av kilesylinder for innvendig lekkasje. For å kontrollere dette, kjøres kilesylinderen inn. Demonter slange B på ventilen. Betjen bryteren for fritrekking. Start maskinen og sett trykk på ved å forsiktig betjene spaket for fylling av skuffe. Hvis olje kommer ut av slange B, er det lekkasje på pakninger i sylinder

4. Innvendig lekkasje

Løsning:

Bytt pakninger/deler i kilesylinder

5. Ved større skade på deler

Løsning:

Bytt sylinder

6. Ingen lekkasje i sylinder

Løsning:

Kontroller Slangebruddsventili kilesylinder (CRH 11 - se bruksanvisning).

7. Slangebruddsventilens Z løpskal få trykk fra A-løpet for å åpne for retur. Trykket fra A går til stagsiden av kilesylinderen for fritrekking.

Løsning:

Kontroller hullet nede i Z løpet

Klepp Mek AS
Postadresse: Postboks 140, 4358 Klepp
Besøksadresse: Rognevegen 8, 4352 KLEPPE.
Sentralbord / Switchboard tlf: +47 51 78 87 50
Epost: post@kleppmek.no
Klepp Mek AS
Postadresse: Postboks 140, 4358 Klepp
Besøksadresse: Rognevegen 8, 4352 KLEPPE.
Sentralbord / Switchboard tlf: +47 51 78 87 50
Epost: post@kleppmek.no
Made in Norway