Vår nettside bruker cookies.

Gjennom informasjonskapsler (cookies) på nettsiden får vi tilgang til informasjon om deg som bruker. Informasjonen vil bli brukt til forbedring av våre nettsider og tjenester.

Cookies som brukes på nettsiden vår er:

google
1P_JAR, APISID, CONSENT, DSID, HSID, IDE, NID, SAPISID, SID, SIDCC, _ga, _gat, _gid

drift av nettsiden
__cfduid

facebook
act, c_user, datr, fr, presence, sb, spin, wd, xs

Personvernerklæring

Vi vil behandle dine opplysninger som beskrevet nedenfor. Behandlingen av personopplysninger vil skje innenfor rammen av reglene i Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 og markedsføringsloven.

Formålet med behandlingen

Vi behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å inngå og gjennomføre våre kundeavtaler, for å føre interne regnskaper og gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser. Vi behandler også personopplysninger for å kunne rette direkte markedsføring mot deg, i den grad du har samtykket til det eller det er tillatt i henhold til personopplysningsloven og markedsføringsloven. Personopplysningene vil ikke bli brukt til andre formål enn det som er nevnt her, med mindre du har samtykket til det eller det er påbudt ved lov.

Personopplysningene

Behandlingen omfatter personopplysninger du har gitt oss, som navn, tittel, kontaktopplysninger, språk og alder.

Sletting av personopplysningene

Vi behandler personopplysninger så lenge det er nødvending for å nå formålene som er beskrevet ovenfor. Når behandlingen er basert på samtykke vil personopplysningene bli slettet dersom du trekker tilbake samtykket. Dette gjelder likevel ikke dersom sletting er i strid med andre påbud som er pålagt oss ved lov, typisk regnskapslovgivningen.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i dine personopplysninger. Du har også rett til å be om at opplysninger som er uriktige eller ufullstendige, eller som det ikke er adgang til å behandle, blir rettet eller slettet. Dette gjelder likevel ikke dersom sletting er i strid med andre påbud som er pålagt oss ved lov, typisk regnskapslovgivningen.

Kontaktopplysninger

Henvendelser vedrørende behandlingen, herunder innsyn, retting og sletting, skal rettes til:

Klepp Mek AS
Rognevegen 8
4352 Kleppe
Tlf. +47 51 78 87 50
E-post: post@kleppmek.no

Klepp Mek AS
Postadresse: Postboks 140, 4358 Klepp
Besøksadresse: Rognevegen 8, 4352 KLEPPE.
Sentralbord / Switchboard tlf: +47 51 78 87 50
Epost: post@kleppmek.no
Klepp Mek AS
Postadresse: Postboks 140, 4358 Klepp
Besøksadresse: Rognevegen 8, 4352 KLEPPE.
Sentralbord / Switchboard tlf: +47 51 78 87 50
Epost: post@kleppmek.no
Made in Norway