Solid underbitt. Bjørn Tore Sleveland i Eigersund kommune er godt fornøyd med spesialskuffen Klepp Mek har laget for grøftesanering.

Skuff med skikkelig underbitt

Bjørn Tore Sleveland er ansatt i Eigersund kommune der han jobber innenfor området vann og avløp (VA). I hovedsak driver han med sanering av grøfter, noe han har gjort det meste av tiden de siste ti årene. August 2023 ble han utstyrt med en flunkende ny Hitachi 180 gravemaskin som ble utstyrt med spesialskuff fra Klepp Mek som gjør jobben enklere.

 

– Sanering av grøfter handler om å ta bort gamle fellesledninger som håndterte både kloakk og overvann, og erstatte disse med nye, separate ledninger, en for kloakk og en for overvann. Det er særlig når vi skal grave stikk inn til hus og under kabelgater at vi har bruk for spesialutstyr. Jeg ba om å få en smal skuff som var skikkelig lang i kjeften slik at vi kunne komme godt til innunder husmurer og samtidig komme godt under kabler og kabelgater slik at vi får lagt ledningene der de skal være, sier Sleveland.

 

På spørsmål om den spesielle gravemaskinskuffen er mer krevende å jobbe med en andre skuffer sier han at du må følge med så du ikke kommer borti noe når du svinger maskinen, men at skuffen er lengre betyr ikke at den er vanskeligere å håndtere.

 

– Det er ikke en skuff til å rive og slite med, til det har vi andre skuffer. Denne er bare til spesielle oppgaver som den til gjengjeld håndterer godt, sier han.

 

Det var Sleveland selv som ga spesifikasjoner til Klepp Mek på typen skuff han trengte.

– Jeg sa at vi skulle ha en smal skuff som var bortimot en meter lengre i kjeften enn typiske plastringskuffer, og Klepp Mek leverte et godt produkt. Jeg har hatt med Klepp Mek å gjøre i flere år, og er det noe vi trenger å fikse, ordner de opp. Vi hadde blant annet en pusseskuff som hadde for lave vanger på sidene i forhold til vårt behov. Da tok de den inn og sveiset kjapt på nye og høyere vanger. God og effektiv service er viktig.