Lettere skuffer gir lavere energiforbruk

Skuffene til Klepp Mek er opprinnelig laget for krevende forhold med svært abrasive fjell og steinmasser. Typisk det som mangeanleggsentreprenørener i Norge er vant med. Det er ikke alle steder i Norge forholdene er like tøffe. Da kan behovet for en lettere skuffe være et godt alternativ. For å imøtekomme dette behovene har Klepp Mek utviklet en egen serie skuffer som vi har kalt for Fuel Save– skuffer med mindre vekt, men som fortsatt klarer temmelig tøffe oppgaver.

 

Alle skuffe modellene kan leveres som FuelSave. Da lages de i tynnere ståldimensjoner. Selv om de lages i tynner stål, vil levetiden på skuffen vare like lenge som tradisjonelle skuffer hadde for noen år tilbake i tid. Dette skyldes utvikling i stålkvalitet som har blitt bedre.

 

En FuelSave har en vektreduksjon på ca. 10 – 17 % i forhold til tradisjonelle skuffer.

Vektreduksjonen vil kunne bidra til store drivstoffbesparelser. Med dieselpris opp mot kr 14 -15 kroner pr. literen, kan en spare mye penger årlig på redusert drivstofforbruk.

Lettere skuffer vil også gi elektriske gravemaskiner mer virketid mellom ladningene.

 

Mange av våre kunder har sett fordelen med å kunne øke skuffevolumet uten å øke vekta sammenlignet med tradisjonelle skuffer. Det gir større kapasitet og korter ned maskintiden. FuelSave er dermed et fornuftig valg enten man vil spare penger eller tid. Begge deler viser igjen på bunnlinja.

 

En annen fordel med tynnere stål i skuffene er at de får kvassere egg slik at de glir lettere inn i massene de bearbeider. Det gir mindre belastning på gravemaskinen/hurtigkoblingen og dermed redusertutstyrsslitasje.

 

Lettere skuffer og lavere forbruk av drivstoff belaster miljøet mindre.

Redusert miljøpåvirkning er høyt prioritert hos myndighetene og gravemaskinprodusentene.

Flere bedrifter som levere gravemaskiner har stort fokus på dette og utfordret oss til å imøtekomme disse utfordringene. Utfordringene er tatt på strak arm.

 

Produksjonstiden på FuelSave-skuffer er den samme som for tradisjonelle skuffer, men materialforbruket er mindre. Det gjør at FuelSave-skuffer er rimeligere i innkjøp. Det er med andre ord svært mange grunner for å velge FuelSave så lenge massene ikke er steintøffe.