Leieproduksjon. Klepp Mek har en omfattende maskinpark og dyktige medarbeidere som er klare til å bistå andre bedrifter når de trenger ekstra kapasitet.

Skuffene først, men hjelper gjerne andre bedrifter

Klepp Mek er først og fremst spesialist på gravemaskinskuffer, men sier sjelden nei hvis noen trenger hjelp til å ta produksjonstopper, hastejobber eller løse behov innenfor prefab, maskinering og sveising.

 

– Med en omfattende maskinpark og medarbeidere med solid fagkunnskap har vi mulighet for å bistå andre bedrifter når de trenger ekstra kapasitet. Kverneland og Kvernex har vært store kunder gjennom årene, men det er også mange leverandører til olje- og gassindustrien som benytter seg av våre maskiner og muligheter. Særlig når de skal ha utført en oppgave vi har spesialutstyr til eller spesiell kompetanse på, sier Ola Jone Norheim, avdelingsleder for maskinering i Klepp Mek.

 

Spesielt kan vi trekke fram den store Zayer-fresen som håndterer rammer og rør med lengder over 8 meter og vekt opp til 80 tonn. Fresen er allsidig og er blitt brukt i forbindelse med produksjon av propeller og ror til store båter, og til klemmer for oljerør på havbunnen. Produksjon for andre leverandører omfatter blant annet kompressorrammer, løfteutstyr til offshore, hjulnav for bulldozere, løfteutstyr for vindmøller og deler til elektriske ferjer.

 

– Ved å påta oss leieproduksjon får vi erfaring og kunnskap som også kan være relevant i vår egen produksjon av skuffer og hurtigkoblinger. Det gir også anledning til å ha en omfattende og avansert maskinpark som gir oss mulighet til å kunne utføre service, reparasjoner og forbedringer på skuffene, alt under samme tak, sier Norheim.

 

Maskinparken omfatter alt fra små dreiemaskiner, skjære- og fugeutstyr, valser, hydraulisk presse, freser og avanserte maskineringssenter. Klepp Mek har flere Mazak-maskiner siden det er godt med CNC-operatører som kjenner disse på Jæren. Omfattende sveisekapasitet og lakkering er også en del av det Klepp Mek kan tilby.

 

– Vi hjelper dessuten en del maskinentreprenører med reparasjon av utstyr, alt fra kappmaskiner, gravemaskinstikker og dumpere, til å sette inn nye foringer i utstyr som får slark i alle ledd. Og hender det at vi har for lite kapasitet selv, har vi gode samarbeidspartnere å støtte oss på, sier Ola Jone Norheim til slutt.

Klepp Mek AS
Postadresse: Postboks 140, 4358 Klepp
Besøksadresse: Rognevegen 8, 4352 KLEPPE.
Sentralbord / Switchboard tlf: +47 51 78 87 50
Epost: post@kleppmek.no
Klepp Mek AS
Postadresse: Postboks 140, 4358 Klepp
Besøksadresse: Rognevegen 8, 4352 KLEPPE.
Sentralbord / Switchboard tlf: +47 51 78 87 50
Epost: post@kleppmek.no
Made in Norway