Konstruktørene ble kalt idioter. Det ble starten på en ny generasjon pusseskuffer.

Jævla pusseskuffer!

Utfordringer skaper grunnlaget for forbedringer. Da vi spurte fem entreprenører om deres erfaringer med våre pusseskuffer og hvilke krav de stilte til pusseskuffer generelt, fikk vi alt fra skryt til kommentarer om at vi overhodet ikke kunne lager pusseskuffer. Maskinførere som kjørte gravemaskiner uten rotortilt likte de gamle skuffene, mens en del andre var lite fornøyde. Siden Klepp Mek alltid har samarbeidet tett med kundene, og fordi vi har konstruksjon og produksjon under samme tak, tok vi kjapt tak i tilbakemeldingene og konstruerte og produserte en helt ny pusseskuff. Det skulle gi oss noen utfordringer.

 

Bunnen av skuffen skulle være flat lengst mulig og samtidig sterk nok til å tåle aktiv bruk over lang tid. Skuffens bakkant skrådde også innover mot toppen. Formen på prototypen ga betydelige utfordringer i forhold til knekking av stålplater, noe som igjen førte til at monteringen krevde veldig mye manuell tilpasning. Og det tok mye tid å sette skuffene sammen. «Jævla pusseskuffer!» var av de snillere uttrykkene som ble brukt for å få ut frustrasjonen i produksjonen vår, og konstruktørene var selvsagt «jævla idioter!». De sterke og klare tilbakemeldingene fra produksjonen viste at vi måtte ta grep umiddelbart.

 

Konstruktørene våre (de jævla idiotene), fant ut at ved å kutte bort en liten detalj på platene under skjæring, kunne problemet løses. Resultatet ble at skuffene ble langt enklere å montere. Monteringstiden ble sterkt redusert, uten at skuffenes design og egenskaper ble påvirket. Så fra å være «jævla pusseskuff», hadde vi nå et produkt som både innfridde kundene sine krav til en topp pusseskuff, og som var mulig å produsere effektivt.

 

– De nye pusseskuffene selger godt og tilbakemeldingene fra kundene er gode. Den tette dialogen både med kundene og internt i Klepp Mek, er noe vi har vært opptatt av i alle år. Takhøyden er stor, og vi tåler å få kritikk. Det er avgjørende for at vi stadig skal kunne forbedre oss. At vi også har konstruksjon og produksjon på samme sted gjør at vi kan snu oss rundt kjapt, sier Magne Oma, daglig leder i Klepp Mek.

Klepp Mek AS
Postadresse: Postboks 140, 4358 Klepp
Besøksadresse: Rognevegen 8, 4352 KLEPPE.
Sentralbord / Switchboard tlf: +47 51 78 87 50
Epost: post@kleppmek.no
Klepp Mek AS
Postadresse: Postboks 140, 4358 Klepp
Besøksadresse: Rognevegen 8, 4352 KLEPPE.
Sentralbord / Switchboard tlf: +47 51 78 87 50
Epost: post@kleppmek.no
Made in Norway