Med egenutviklet konfigurator skreddersyr Klepp Mek gravemaskinskuffer mens kunden ser på.

Enklere og raskere design av gravemaskinskuffer

Enklere og raskere design av gravemaskinskuffer

 

Klepp Mek har utviklet en egen konfiguratorløsning for konstruksjonstegneprogrammet Autodesk Inventor. Konfiguratoren er tatt i bruk og gjør det mulig å foreta tilpasninger og justeringer på skuffer mens kunden ser på.

 

– Ikke bare er det mulig å foreta akkurat de designmessige endringene kundene ønsker, programmet lager også automatisk produksjonsklare enkeltdeler og fullstendige skuffedesign, sier markedssjef Reinhardt Oma i Klepp Mek som har vært en av de ansvarlige for utviklingen av konfiguratoren.

 

Egne regler og beregningsmodeller

– Vi var godt kjent med Autodesk Inventor siden vi hadde brukt det i flere år, og da vi tok kontakt med leverandøren kom det frem at programmet hadde muligheter og kapasitet over all forventing. Det var nemlig mulig å utvikle en konfigurator med programmets grunnleggende egenskaper, uten behov for tredjepartsprogramvare. Vi har laget regler og beregningsmodeller som tar hensyn til alle deler i konstruksjonen. Legger du inn en justering, får du oppdatert skuffe med ny vekt og nytt volum i løpet av sekunder. Nå er det enklere for oss å gjøre det rett første gangen, noe som både sparer tid, materialer og kostnader, og som kommer kundene til gode, sier han.

 

Kjapp skreddersøm

– En annen positiv effekt av konfiguratoren er at vi nå enkelt kan gi kundene flere forslag til løsninger. Hvis kunden kommer med ønsker om egenskaper som for eksempel slitedeler, mål og volum, legger vi disse rett inn og får umiddelbart svar på om skuffen holder mål og lar seg produsere. Hvis ikke, er det lett å gjøre justeringer og utarbeide flere alternativer der og da. Og når utformingen er valgt, vet vi at vi har et riktig grunnlag forproduksjonen av den spesifikke skuffen, legger han til.

 

Enkelt for både kunder og selgere

– I dag kan kundene komme inn til Klepp Mek og sette seg ned foran skjermen sammen med en av konstruktørene. Målet er at konfiguratoren også skal brukes av selgere og forhandlere i fremtiden. Den største utfordringen er at programmet krever lisens og mye datakraft, dermed må vi utvikle et eget konfigurator-brukergrensesnitt uavhenging av Inventorklient, sier markedssjefen til slutt.

Klepp Mek AS
Postadresse: Postboks 140, 4358 Klepp
Besøksadresse: Rognevegen 8, 4352 KLEPPE.
Sentralbord / Switchboard tlf: +47 51 78 87 50
Epost: post@kleppmek.no
Klepp Mek AS
Postadresse: Postboks 140, 4358 Klepp
Besøksadresse: Rognevegen 8, 4352 KLEPPE.
Sentralbord / Switchboard tlf: +47 51 78 87 50
Epost: post@kleppmek.no
Made in Norway